Global MD

Bireysel Portföy Yönetimi her yatırımcının vadesine, risk profiline ve getiri beklentisine uygun optimal portföyler oluşturulmasını ifade eder.

Detay

Kolektif Portföy Yönetimi yönetim hesabına yatırılan tutarın portföyün önceden saptanmış stratejisi ve risk analizi doğrultusunda ve yöneticiye tanınan hareket serbestisi sınırları içinde değerlendirmesidir.

Detay

Kurumsal Portföy Yönetimi kapsamında; kurumların varlıkları risk tercihleri göz önüne alınarak, karşılaştırma ölçütü doğrultusunda profesyonel bir şekilde yönetilir.

Detay

Menkul kıymet yatırım ortaklığı portföyünün uzman bir kadro tarafından yönetilmesi nedeniyle, bir yandan tasarruf sahibinin riski azaltılırken diğer yandan da tasarrufların menkul kıymetlere yatırılması suretiyle kaynakların etkin kullanımı sağlanabilmektedir.

Detay

Gayrimenkul Yatırım Fonları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilmekte ve pay sahipliği vasıtasıyla işleme konu gayrimenkul üstünde hak sahipliği yaratmakta olup, vergi avantajı sunan ve Türk finansal sistemine yeni bir soluk getiren en güncel yatırım aracıdır.

Detay

Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi suretiyle emeklilik dönemlerinde ek bir gelir sağlayan özel emeklilik sistemidir.

Detay

Aşağı

ÇÖZÜMORTAKLARI

Aşağı